TAHTALI KÖYÜ
  KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ
 
 

---BURSA TARİHİ İÇİN NİLÜFER VE TAHTALI

-Bursa tarihi zenginlikler açısından Türkiye’mizin en önemli kentlerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olması, Bizans imparatorluğuna kaynaklık etmesi hemen ilk akla gelen tarihi olaylardır. Ayrıca Bursa M.Ö.10000’lere uzanan bir geçmişe sahiptir.

-Tarihi perspektifte Bursa konuşulurken merkez ilçeleri arasında Nilüfer ilçesi hiç akla gelmemektedir. Bu bizim çok büyük bir tarihi yanılgımızdır. Nilüfer ilçesi sınırları batıda Uluabat gölünün, doğuda Nilüfer çayının, kuzeyde Mudanya ve güneyde Uludağ olmak üzere 6 Belde, 22 mahalle, 23 köyden oluşan büyük bir coğrafi alanı kapsamaktadır. Bu çoğrafi alan hem tarım, hem orman hem de su kaynakları açısından Bursa’nın merkez ilçeleri arasında en zengini olması yanında, Bursa kentinin ilk yerleşmelerini barındırması açısından da en önemli bir özelliği bünyesinde taşımaktadır. Bursa halkının ve yöneticilerinin pek farkında olmadığı bu olgu arkeolojik verilerle desteklenen tarihi bir gerçekliktir. Nilüfer ilçesinin tarihi geçmişi M.Ö.10 binlere kadar uzanmaktadır. Mesela Akçalardaki Aktopraklık Höyüğü M.Ö. 7000’lere tarihlenir. Yine kazılmayı bekleyen Tepecik höyüğü gibi irili ufaklı birçok höyük Nilüfer ilçesinin tarihini M.Ö.10000’lere taşır.

-Hemen yanı başımızda bulunan Tahtalı Köyü Bursa’nın ilk kurulduğu yerdir, ve tarihi burada çıkan buluntulara bakılarak M.Ö.3000’lere kadar inmektedir. Tahtalı’da düzenli hiçbir kazı çalışması yapılmamasına karşın çok zengin veriler bu köyden tarih sahnesine çıkmaktadır. Varolan tarihi kalıntılar ve yığınlar her geçen gün hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

-Yine Ürünlü ve Alaattinbey köyleri tarihi M.Ö.2000’lere kadar inen buluntular ve Bizans dönemi yapılarıyla karşımızdadır. Tahtalı köyü buluntuları için söylediklerimizin aynısını buralar için de yinelemek olasıdır. Aslında bu saptamamızı Nilüfer ilçesinin tümüne yaymak geçerli bir yaklaşımdır. 

---Bursa'dan Önce Var Olan kent: Tahtalı


--Bursa'nın kurulmasından önce bölgedeki en eski ve en önemli yerleşmenin Tahtalı ve çevresinde bulunduğu düşünülmekte, bölgedeki kale ve kilise kalıntıları da bu düşünceyi doğrulamaktadır. Bunlardan biri günümüzde özel mülkiyete geçmiş bulunan kale örenidir. Köy çevresinden çok sayıda Roma ve Bizans devri eserleri çıkmaktadır. Osmanlı döneminde Rum nüfusun çoğunlukta olduğu yerleşmelerden biri olan Tahtalı,Osmanlı Pâdişâhı Çelebi Mehmed'in vakıf köyleri arasındadır. Kurtuluş Savaşı'nda saldırıya uğramış, yangın geçirmiştir. 1907 (Hicri 1325) tarihli Hudavendigar Vilayeti Salnamesi'nde (((156 hane))) bulunduğu kayıtlıdır. 


---Tahtalı Köyü'nün Tarihi ve Kültürel Varlıkları;

-İÖ 2. yüzyıldan günümüze kadar kesintisiz yerleşimin olduğu Tahtalı Köyü yerleşik alanı, kısmen antik kentin suru içindedir. Bizans döneminden kalma surların bir bölümü de ayaktadır. Köyün içinde surların bir kapısı da korunmaktadır. Kale kalıntıları ve surların uzunluğu, antik kentin hayli geniş bir alanda kurulduğunu göstermektedir. Uludağ'ın yamaçlarına kurulmuş bir yerleşim yeri olan Tahtalı ve çevre köylerdeki yaygın söylentiye göre, kale bedenindeki kemerli bir açıklıktan girilen toprakla dolmuş durumdaki tünel, kuzeydeki Kite (Ürünlü) Kalesi'ne değin uzanmaktadır.

--File Tepesi;

Tahtalı Köyü'ndeki en yüksek zirve durumunda olan Filetepe üzerinde, gözetleme kulesi yapı kalıntıları ile yerleşiminin doğu ve batı kısımlarında nekropol alanları bulunmaktadır.

--Eski kilise;

-Bizans döneminden kalan Bursa'daki en eski kiliselerden biri olduğu sanılan Hagios Theodoros Kilisesi'nin kalıntıları da Tahtalı Köyü'ndedir.

--Şehidlik Mezarlığı;

-Kurtuluş Savaşı sırasında Rumların şehit ettiği Tahtalı Köyü sakinlerinin yattığı mezarlık ve mezar taşları Türkiye'nin belki de en ilginç şehitliğidir. Şehitler için dikilmiş mezar taşlarına, o kişinin öldürüldüğü silahın resminin kazıldığı görülmektedir. 

---Tahtalı Köyü;

 --Uludağ’ın yamaçlarına kurulmuş bir köy olan Tahtalı ve çevresinde çıkan buluntular, Bursa’dan önce bölgedeki en önemli antik yerleşmenin bu köy civarında kurulduğunu göstermektedir.
 --Köy çevresinden çıkan bazı eserlerin Bursa’da varlığına tanık olduğumuz kalıntılardan daha eski dönemleri işaret ettiğini belirten kimi araştırmacılara göre, Bursa bugünkü yerine gelmeden önce büyük olasılıkla bu bölgede kurulmuştur. Köyde bulunan seramik malzeme ile mermer mimari parçalardan, buradaki yerleşimin M.Ö 2. yüzyıla kadar uzandığı tespit edilmiştir. Bu durum da Prusa şehri kurulmadan çok önce bu bölgede bir yerleşimin olduğunu göstermektedir.
Yörede Bizans döneminden kalma örenler vardır. Bunlardan biri günümüzde özel mülkiyete geçmiş bulunan kale öreni, diğeri de Hagios Theodoros’a adanmış olduğu öne sürülen ve yalnızca temelleri kalmış bulunan kilisedir.     
--Tahtalı ve çevre köylerde yaygın söylentiye göre, kale bedenindeki kemerli bir açıklıktan girilen toprakla dolmuş durumdaki tünel, kuzeydeki Kitai (Ürünlü) kalesine değin uzanmaktadır.
 --Köyde ayrıca 1850’li yıllarda yapıldığı anlaşılan tarihi bir cami vardır. Yakın geçmişe kadar kullanılan ancak yenisi yapılınca kapatılan ve artık kullanılmayan caminin minare kaidesinde bulunan yazıt taşında, minarenin Halil Ağa adlı biri tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.        
 --Osmanlı döneminde Türk ve Rumların birlikte yaşadığı ve günümüzde ayakta kalan eski Rum evleriyle o yılların tanıklığını sürdüren Tahtalı, bugün halen atalarının yaşadığı yerleri görmeye gelen Yunanlı turturistlerce ziyaret edilen bir bölgedir.

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı! HER HAKLI SAKLIDIR..!!!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=